พืชผักสมุนไพร

บทที่ 1 บทนำ

ที่มาเเละป้ญหาโครงงาน

การที่เรารู้จักพืชผักสมุนไพรที่เราว่าเเก้โรคได้หลายที่มาของพื้ชผักสมุนไพรเป็นแร่หลากหลายของพื้ชผักสมุนไพรบ้างคนปลูกไว้เพื่อเเก้โรคพืชผักสมุนไพร เป็นผลผลิตธรรมชาติ ที่คนเรารู้จักนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งเเต่โบราณเช่นในอดีตก็มีหลักฐานเเสดงว่าคนเรารู้จักใช้พืชผักสมุนไพรเพื่อให้คนรุ้นหลังรู้จักพืชผักสมุนไพรเเละยังสามารถรักษาโรคได้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ตำลึง ใช้รักษาโรคกระเพาะ เเละสามารถปลูกไว้ใกล้บ้านเรือนเพราะผักสมุนไพรใช้รักษาโรคต่างๆได้การที่คนเราใช้พืชผักสมุนไพรเป็นที่รู้จักใช้ยาเเผนโบราญในสมัยก่อนคนในสมัยนั้นเป็นความรู้ของคนสัมยก่อนเเละที่รู้จักกันดีของคนเราเเละยังเป็นความรู้จักของคนในสมัยนั้นเเละใช้รักษาเเบบธรรมชาติใช้ในเว็บ blog หรือ e-book

ประโยชน์ของการทำโครงงานนี้คือ

1) สามารถนำพืชผักสมุนไพรบางชนิดนำมารักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาเเผนปัจจุบัน

2) ให้ผลการรักษาได้ดีเเละปลอดภัย

3) สามารถหาพืชผักสมุนไพรได้ง่ายตามท้องถิ่น

4) พวกเราสามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่างๆ

2.จุดประสงค์ของโครงงาน

1)เพื่อพัฒนาความเป็นท้องถิ่นของพืชผักสมุนไพรเพื่อเผยเเผ่ e-book

2)เพื่อให้คนรุ้นหลังรู้จักสมุนไพรว่าเป็นมาอย่างไรของพืชผักสมุนไพร

3)เพื่อนำพืชผักสมุนไพรนำปไช้รักษาโรคโดยใช้พืชผักสมุนไพรเป็นยารักษาโรคต่างๆได้

3.ประโยชน์ของโครงงาน

นักเรียนนำความรู้ที่นักเรียนเเก่ปัญหาพืชผักสมุนไพรนำมาใช้ในเว็บ blog หรือ e-book เพื่อนำมาใช้ในความรู้ว่าพืชผักสมุนไพรเพื่อให้คนรุ่นหลังนำมาใช้ในการรักษาโรคเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ว่าพืชผักสมุนไพรเป็นเเหล่งกำเนิดมาจากไหนเเต่คนสมัยก่อนเป็นคนนำพืชผักสมุนไพรนำมาใช้เป็นยาเเผนโบราญในสมัยอดีตคนในสมัยก่อนนำ ขิง ข่า ตะไคร้ มาใช้เป็นยาเเก้โรคกระเพาะ

4.เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโครงงาน

4.1.1)ฮาร์เดอร์

1)หน่วยประสานงาน ซีพียู ขนาดความเร็ว 2.0 GHz

2)หน่วยความจำ เเรม ขนาดความจุ  1 GB

3)ความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 10 Mb-5

4.12)ซอฟต์เเวร์

4.13)เทคโนโลยี

5.การดำเนินงาน

1)คิดหาเรื่องที่ทำโครงงาน

2)สืบค้นของเรื่องที่ทำโครงงาน

3)ศึกษาข้อมูลเรื่องที่ทำโครงงาน

4)รวบรามเขียนข้อมูลที่ได้มาทำโครงงาน

5)ศึกษาวิธีการทำโครงงาน

อ้างอิง

ผมไปถามชาวบ้านของผมว่าพืชผักสมุนไพรอะไรบ้างที่เเก้โรคภัยไข้เจ็บในรางกายได้เเละผมไปถาม นาย บุญทบ  อินทะกิจ  เป็นความรู้ของชาวบ้านเเต่สมัยก่อนเเละเป็นความรู้ของชาวบ้านที่ให้คนรุ่นหลังรู้จักพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นมากขึ้น  7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s